با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۰۶/۱۱۳۱۸ مورخ ۹۹/۰۹/۱۸ اتاق اصناف ایران منضم به نامه شماره ۹۹۲۵۳۸۶۲ مورخ ۹۹/۰۸/۲۹ پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا درخصوص “ممنوعیت ارائه هرگونه فیلم و تصاویر ضبط شده توسط دوربین های مداربسته در اماکن عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون هماهنگی پلیس نظارت بر اماکن عمومی یا دستور مراجع قضایی” جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

* فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتحادیه رستوران داران و رسته های همگن شهرستان پردیس”