با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۱/۵۵۹۰ مورخ ۹۹/۹/۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس درخصوص تصمیمات چهلمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا و مقررات استفاده از ماسک در واحدهای صنفی جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

* فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتحادیه رستوران داران و رسته های همگن شهرستان پردیس”