با احترام

باستناد نامه شماره 300/2 مورخ 1400/01/03 وزارت بهداشت(فایل پیوست) نظر به گستردگی سفرهای نوروزی به برخی از استان ها و با توجه به اهمیت تهویه هوای تنفسی برای جلوگیری از گسترش ابتلا به بیماری کووید19 و گرایش مسافران نوروزی به استفاده از غذا در رستوران ها، رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

  • رستوران ها و سالن های غذاخوری در تمام شهرهای به رنگ نارنجی، زرد و آبی در صورت عدم تهویه مناسب (ملاک تعویض هوا 6بار در یک ساعت خواهد بود) خدمات خود را در فضای باز و یا به صورت بیرون بر ارائه نمایند.
  • بیرون بر بودن عرضه کنندگان مواد غذایی در شهرهای به رنگ قرمز الزامی می باشد.
  • هتل ها و سایر مراکز مسافرپذیر در صورت عدم تهویه مناسب عرضه مواد غذایی آن ها برای مسافران در فضای باز و یا در اتاق آنان انجام شود.