انتخابات اتحادیه رستوران داران و رسته های همگن، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ با حضور عوامل هیأت اجرایی نظارت بر انتخابات شهرستان پردیس در محل شورای صنعتی خرمدشت برگزار گردید.

در این انتخابات از تعداد ۱۳۶واحد دارای جواز کسب شهرستان پردیس تعداد ۸۶ واحد شرکت کردند و رای های خود را به صندوق انداختند.

در پایان تعداد ۸۶ تعرفه صحیح مأخوذه از صندوق‌های رأی‌گیری خارج شد.

در نتیجه شمارش آرای مأخوذه، اکبر تبیانیان با ۸۲ رای به عنوان رئیس اتحادیه، محمدرضا دانشمند خان خانیکی با ۳۴ رای به عنوان نایب رئیس اول هیأت مدیره، امیراحمد فدایی فرقان با ۳۲ رای به عنوان نایب رئیس دوم، علیرضا صبری با ۳۱ رای به عنوان دبیر و امیر علی نژاد سیدی با ۳۲ رای به عنوان خزانه دار اتحادیه رستوران داران شهرستان منصوب شدند.

در ادامه این رأی‌گیری صادق پروینی با ۱۶ رای و علی اکبر غفوریان عشقی با ۱۳ رای به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم هیئت مدیره شناخته شدند. حمید عباسی با ۴۵ رای به عنوان بازرس هیأت‌مدیره اتحادیه رستوران داران شهرستان منصوب شدند.

انتخابات در پایان روز با تهیه صورت‌جلسه‌ای توسط هیئت اجرایی پایان یافت و نتیجه انتخابات به منتخبین و مسئولان اعلام گردید.