با احترام

باستناد نامه شماره ۷/56/5949 مورخ ۱۴۰۰/04/23 اتاق اصناف ایران درخصوص بخشودگی جرائم قابل بخشش ق.م.م و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 71 جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

* فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتحادیه رستوران داران و رسته های همگن شهرستان پردیس”