با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۰۹/۱۴۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ اتاق اصناف ایران به اطلاع می رساند در راستای اجرای مصوبات نود و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ کلیه اصناف جهت ثبت اطلاعات خود و پرسنل در سامانه ایران من ظرف دو هفته اقدام نمایند، پس از اتمام زمان تعیین شده از فعالیت اصنافی که در سامانه ثبت نام ننموده اند جلوگیری می شود.

.

* فایل پیوست

.

“روابط عمومی اتحادیه رستوران داران و رسته های همگن شهرستان پردیس”