با احترام

باستناد نامه شماره 7/56/14119 مورخ 1400/10/21 اتاق اصناف ایران منضم به تصویر نامه شماره 11720/ص/268 مورخ 1400/10/18 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ماده (11) قانون پایانه فروشگاهی و ایجاد تناظر دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی با فعالیت اقتصادی جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

* فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتحادیه رستوران داران و رسته های همگن شهرستان پردیس”