با احترام

باستناد نامه شماره 117/13/5866 مورخ 1400/08/18 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس با موضوع خدمات بیمه ای اعم از ثبت نام، پرداخت خسارت و غرامت و … از سوی بیمه گر به واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، توزیعی؛ انبار و … مستلزم این است که واحدهای مذکور قبلاً در سامانه جامع انبارها به نشانی (www.nwms.ir) ثبت نام نموده و نسبت به تأییدیه آن از اداره صمت اقدام نموده باشند.