با احترام

باستناد نامه شماره ۸۲۶/۴۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ شبکه بهداشت و درمان پردیس(فایل پیوست) با توجه به اینکه برخی از مراکز صنفی نظیر رستوران ها بعضی هتل ها رستوران های سنتی و واحدهای صنفی مشابه اقدام به برگزاری مراسم خاص اجتماعی(مراسم خانوادگی، آئینی و مذهبی، مراسم عقد، ختم و تولد) می نمایند، مقتضی است همکاری های لازم با کارشناسان بهداشت محیط این شبکه صورت پذیرد.