با احترام

باستناد نامه شماره ۸۲۶/۴۴۳۴ مورخ ۹۹/۱۱/۰۷ شبکه بهداشت و درمان پردیس درخصوص “الزامات فاصله گذاری و سلامت محیط و کار در تالارهای پذیرایی” جهت استحضار و نصب بر روی ورودی تالار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

* الزامات بهداشتی مدعوین

* شناسه تالار

* پروتکل_تالار_پذیرائی_نهایی_۹۹

 

“روابط عمومی اتحادیه رستوران داران و رسته های همگن شهرستان پردیس”