با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۲۴۱/۱۳۴۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ اتاق اصناف ایران، در راستای بند اول مصوبات نود و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ پیرامون اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در بستر سامانه امید یک نسخه از طرح و همچنین یک نسخه از دستورالعمل وظایف، الزامات و فرایندهای اجرای طرح به همراه محورها، رئوس، مولفه های اطلاع رسانی و شیوه نامه های بهداشتی جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

•پیوست رسانه ای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا بر بستر سامانه امید

•طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا

• دستورالعمل وظایف، الزامات و فرایندهای اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در بستر سامانه امید

 

“روابط عمومی اتحادیه رستوران داران و رسته های همگن شهرستان پردیس”